.תקנון זה בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בעיון את מלוא תקנון זה
.גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון
.במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה,הנך מתבקש נדרש לא לעשות כל שימוש באתר זה

:כללי
.כל הרוכש מוצרים או מתעתד לרכוש ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו
:תנאי שימוש באתר – הזמנת מוצרים
.כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל רשאי לבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר
:הזמנת הרוכש תתקבל בתנאי שנתמלאו התנאים הבאים
;ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש
;המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה
;המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי
;הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון

:תהליך ההזמנה
.’בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו
בעלי האתר אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, בעלי האתר לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישהלא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר

:מדיניות שירותים ומחירים
חיוב העסקה של המוצרים האלקטרונים הדיגיטליים יבוצע מידית עם איפיון המוצר הנדרש ויתבצע חודש בחודשו. (תשלומים)
.חיוב העסקה של המוצרים הרגילים יבוצע רק לאחר אישור קיום המוצרים במלאי ו/או אישור החברה המבצעת את אספקת המוצר על הגעה למען הלקוח
.המחירים המוצגים באתר הינם מחירים כולל מע”מ, אלא אם צוין אחרת
.היה ומוצר אזל במלאי ולא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי, לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה
.בכפוף לכך החברה תודיע לרוכש כי המוצר אינו זמין במלאי ולא יבוצע חיוב בגין מוצר זה
.המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר
.המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת התהליך הרכישה
.בעלי האתר מתחייבים לעשות ככל שנדרש לשם אספקה מהירה של המוצר, יחד עם זאת מובהר כי לבעלי האתר אין שליטה מלאה על מועדי האספקה המדויקים של חברת המשלוחים ו/או דואר ישראל

:ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצר
.הרוכש רשאי להחזיר את המוצרים ולבטל את העסקה בתוך זמן של עד 14 יום מיום קבלת המוצר, כשהמוצר ארוז באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש ובצירוף חשבונית המקור
,עבור המוצרים המוחזרים יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי דמי המשלוח
.לאחר החזרת המוצרים ובדיקת תקינות המוצרים במחסני החברה
.במידה ולחברה תהיינה עלויות נוספות בגין ביטול העסקה (כגון דמי ביטול לחברת האשראי) רשאית החברה לגבות את העלות מהלקוח
.מקרה של ביטול הרכישה לפני העברת המוצרים לחברות המשלוחים, לא יחויב הלקוח בגין רכישה זו
:כל הודעה על ביטול עסקה ו/או החזרת מוצר תתבצע באופן הבא
:מייל לאתר חברת (אין להשאיר הודעה טלפונית) המכיל את הפרטים הבאים
.שם, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון איפיון המוצר המוזמן / מבוטל, תאריך רכישה, פרטי כרטיס האשראי לביטול העסקה

:תנאים נוספים
.בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתם
.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים
.בעלי האתר רשאים לערוך ו/או להסיר מתגובות הגולשים הודעות מעת לעת על פי שיקול דעתם